En håndblåser er en innvestering som vil betale seg inn over tid. Du slipper utgifter til dyre papirservietter.
Unngå søl og overfylte papirkurver.
Hjelper til å holde toalettene ryddige til enhver tid.
Moderne håndtørkere har et lavt energiforbruk og er et godt miljøvalg.