Smilefjes fra Mattilsynet!

Som de fleste har fått med seg har Mattilsynet nå begynt med Smilefjestilsyn hos cafeer og restauranter. Mattilsynet vurderer viktige forhold som ledelse og rutiner, håndtering og tilberedning av mat, sporbarhet og merking samt lokaler og utstyr. Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol: Smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet. Hvis et serveringssted får strekmunn eller sur munn, gjøres endringer. Når det er gjort, får Mattilsynet melding og gjør deretter en ny vurdering.

Tilsynsresultatet skal henges opp godt synlig for de som vurderer å spise der. Resultatene fra smilefjestilsynet publiseres også på matportalen.no/smilefjes.

Beverageman kan nå tilby veiledning og hjelp slik at du rakst kan imøtekomme Mattilsynets krav. Vi kan hjelpe deg med å utarbeide vaskeplan for kjøkken og øvrige lokaler, retningslinjer for oppbevaring av kjemikaler og samt sikre en hygienisk drift av din cafe eller restaurant.