Kjøps og leveringsbetingelser

Generelle vilkår

I vår nettbutikk presenteres prisene våre eksklusive moms. Vi kan gjerne gi tilbud på større kvanta.

Priser gjelder pr. salgsenhet. Salgsenheter kan ikke brytes.

Ved kampanjer kan prisene ikke kombineres med andre avtaler og/eller rabatter. Lokale avvik kan forekomme. Beverageman forbeholder seg retten til å gjøre endringer i henhold til valutakurser, og å justere priser og gebyrer. Prisene i vår nettbutikk kan avvike fra prisene i vårt system.

Beverageman forbeholder seg retten til å korrigere feiltrykket informasjon og annen feilinformasjon som oppstår ved tekniske og menneskelige feil.

Priser og betaling

Ved fakturering gjelder betalingsfrist 10 dager netto fra fakturadato.

Kredittinformasjon: Beverageman forbeholder seg retten til å ta opp kredittopplysninger om nødvendig.

 

Frakt

Frakt tilkommer etter Postens satser eller etter avtale.

Levering

Beverageman sender varer over hele Norge. Antall leveringsdager vil varierer avhengig av hvor i landet leveransen er. Leveringstid for lagerførte varer er vanligvis 1-5 virkedager for bestillinger samme dag.

Leveringskontroll: Sjekk alltid leveransen. Hvis emballasjen er skadet, må du beholde denne og rapportere saken direkte til Beverageman kontor. Hvis varene er skadet under leveransen, rapporteres saken direkte til transportør samt Beverageman sitt kontor.

Levering: Levering leveres til døren på leveringsadressen eller etter andre avtaler.

Telefonvarsling: Dersom varsel blir forespurt før bestilling, kan telefonvarsel bestilles for enkelte områder. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Om din leveranse er større en hva Posten kan håndtere, vil leveransen din bli sendt til en postsentral der du kan hente ut leveringen din med hentebevis.

Retur og bytte

Bestillingsvarer tas ikke i retur etter avtale med Beverageman. Retur av ødelagte, skitne og/eller brukte produkter aksepteres ikke.

Retur av fakturerte varer må varsles innen 5 arbeidsdager etter bekreftet ankomst. Varen som sendes i retur skal være i salgbar tilstand, dvs. helt feilfri og i originalemballasjen, med mindre andre avtaler er gjort. For feilbestilte varer blir kjøperen belastet fraktkostnad.

Reklamasjon: Reklamasjon for feilleveranser eller feil varer, må gjøres innen 5 dager etter ankomst. Transportskader må varsles umiddelbart til vårt kontor med dokumentasjon (foto) og avviket må noteres i kommunikasjon med transportør på leveringsstedet og -tidspunktet. Kontakt vårt kontor for mer informasjon om prosessen.

Forbehold om eierskap

Produktene forblir Beverageman sin eiendom til de er betalt fullt ut. Kjøpsvilkår anses akseptert ved bestilling. Misforståelser angående tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene og tilhørende rettsforhold skal avgjøres i henhold til norsk lov.